Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Колонна диаграма абсциса ляво и дясно подреждане

употреба

Задайте двете колонни диаграми като подредени, а данните на една колонна диаграма са отрицателни. След това конфигурирайте координатната система отдясно, която ще образува лява и дясна структура, подходяща за силни контрастни сценарии като приходи и разходи