Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Правоъгълна дървесна карта на провинция Гуандонг

употреба

Съответната ситуация на всеки град и район в провинция Гуандонг се показва чрез правоъгълна дървесна диаграма, а йерархията и разпределението на приложимите структури от данни се показват на сцената