Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Диаграма Sankey на процеса на плащане за вход

употреба

Показване на различните етапи на потребителя от влизане в системата до завършване на плащането чрез диаграмата която е подходяща за анализа на процеса на преобразуване на множество връзки и показване на ситуацията на клоновете