Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Основни паралелни координати

употреба

Пет основни линии са обединени заедно чрез паралелни координати, което е подходящо за сценарии, показвани чрез многоизмерни връзки на данни