Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Подреждане на колони

употреба

Формата на сливане и подреждане на две колонни диаграми е подходяща за сценарии за разпределение на данни и анализ на структурата