Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Колона диаграма Полярен център сцена

употреба

Графиката на колоните се показва в полярни координати и се нарисува около централната точка, за да се улесни наблюдението на данни от алтернативни перспективи. Настройват се само примери за функции