Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Колонна диаграма абсциса подреждане

употреба

Задайте всички три колонни диаграми като подредени и конфигурирайте координатите отдясно в конфигурационната координатна система, която е подходяща за сценарии за разпределение на данни и анализ на структурата