Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Заложена диаграма с етикети и движеща се средна стойност

употреба

Задайте показването на етикета и курсива, конфигурирайте показването на връзката и стила на пунктираната линия, проверете дисплея на движещата се средна стойност и конфигурирайте само примера за функция