Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Графика на контрастната фуния

употреба

Двете основни графики за уязвимост са залепени заедно, за да представят сравнителен ефект, който е подходящ за сценарий на анализ на процесите с много бизнес процеси и анализ на процента на конверсия на всяка стъпка