Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Сравнителна фунийна диаграма

употреба

Двете основни графики за уязвимост са разположени хоризонтално, за да покажат контрастиращ ефект, който е подходящ за анализ на процесите с много бизнес процеси и анализ на процента на реализация на всяка стъпка