Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Графика на фуниите

употреба

Двете основни графики за уязвимост са поставени една върху друга, за да се покаже сравнителен ефект, който е подходящ за анализ на процесите с много бизнес процеси и анализ на процента на реализация на всяка стъпка