Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Фуниална диаграма отляво

употреба

Основна хоризонтална фуниелна диаграма вляво, подходяща за сценарии с множество бизнес процеси и анализ на процента на реализация на всяка стъпка