Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Колона диаграма Полярна координатна сцена на пръстена

употреба

Графиката на колоните се показва в полярни координати и се нарисува около права линия под ъгъл 90 градуса, за да се улесни наблюдението на данни от алтернативни перспективи. Настройват се само примери за функции