Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Колонна диаграма, натрупана нагоре и надолу

употреба

Задайте две колонни диаграми като подредени, а данните на една колонна диаграма са отрицателни, което ще образува горната долна структура и е подходящо за сценарии със силен контраст като приходи и разходи