Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Паралелни координати на големите данни

употреба

1500 броя данни се обобщават заедно чрез паралелни координати, подходящи за многоизмерни сценарии за показване на взаимоотношения с данни