Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Диаграми с различни теми и подравнявания

употреба

Добавете различни теми към диаграмата на процеса на плащане за вход и конфигурирайте типа на подравняване вдясно, който е подходящ за анализ на сценарии за преобразуване на процеса с множество връзки и показване на ситуацията на клоновете