Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Диаграма с различни цветове и посоки на линията

употреба

Добавете цвета на линията към последния в диаграмата на процеса на плащане за вход и посоката на конфигурацията е нагоре, което е подходящо за анализ на сценарии за преобразуване на процеса с множество връзки и показване на ситуацията на клона