Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Карта на дърветата на световните държави

употреба

Съответствието между държави и държави по света се показва чрез правоъгълна дървесна диаграма, която е приложима за сценариите за показване на ниво и разпределение на структурата на данните