เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภาพกรวย

แผนภาพกรวยสามารถวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงหลาย โดยการเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจของแต่ละส่วนของแผนภาพกรวยปัญหาที่สามารถพบได้โดยตรง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่มีหลายกระบวนการและอัตราการแปลงสำหรับแต่ละขั้นตอน

ซ้อนทับความคมชัดกรวยกราฟ
ซ้อนทับความคมชัดกรวยกราฟมองเห็น
แผนภาพกรวยเปรียบเทียบ
แผนภาพกรวยเปรียบเทียบมองเห็น
แผนภูมิกรวยขึ้น
แผนภูมิกรวยขึ้นมองเห็น
แผนภาพกรวยด้านซ้าย
แผนภาพกรวยด้านซ้ายมองเห็น
แผนภูมิกรวยซ้อน
แผนภูมิกรวยซ้อนมองเห็น