เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิ Sankey

แผนภูมิ Sankey เป็น Sankey พลังงานการแบ่งส่วนแผนภูมิหรือที่เรียกว่า Sankey พลังงานสมดุลแผนภูมิมันเป็นชนิดที่เฉพาะเจาะจงของแผนภูมิการไหล

แผนภูมิการไหลของการชำระเงิน
แผนภูมิการไหลของการชำระเงินมองเห็น
แผนภูมิ Sankey กับรูปแบบที่แตกต่างกันและการจัดแนว
แผนภูมิ Sankey กับรูปแบบที่แตกต่างกันและการจัดแนวมองเห็น
แผนภูมิ Sankey กับหัวข้อที่แตกต่างกันและทิศทาง
แผนภูมิ Sankey กับหัวข้อที่แตกต่างกันและทิศทางมองเห็น
แผนภูมิ Sankey ที่มีเส้นสีและทิศทางที่แตกต่างกัน
แผนภูมิ Sankey ที่มีเส้นสีและทิศทางที่แตกต่างกันมองเห็น