เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิ Sankey ที่มีเส้นสีและทิศทางที่แตกต่างกัน

ใช้

เพิ่มบรรทัดสีในบรรทัดสุดท้ายของแผนภูมิการชำระเงินเข้าสู่ระบบการตั้งค่าทิศทางขึ้นเหมาะสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ของการแปลงกระบวนการเชื่อมโยงหลายและสาขาแสดง