เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิ Sankey กับรูปแบบที่แตกต่างกันและการจัดแนว

ใช้

เพิ่มหัวข้อที่แตกต่างกันในแผนภูมิ Sankey เข้าสู่ระบบการชำระเงินและปรับแต่งประเภทการจัดแนวด้านขวาเหมาะสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ของกระบวนการเชื่อมโยงหลายแปลงและสาขาแสดง