เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิ Sankey กับหัวข้อที่แตกต่างกันและทิศทาง

ใช้

เพิ่มหัวข้อที่แตกต่างกันในแผนภูมิ Sankey เข้าสู่ระบบการชำระเงินและการตั้งค่าทิศทางขึ้นเหมาะสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเชื่อมโยงหลายและสาขาแสดง