เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

คำแผนภูมิเมฆ

คำเมฆเป็นภาพที่เน้นคำหลักที่พบบ่อยในการคัดลอกข้อมูล ใหญ่กว่าตัวอักษรที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคำหลักแผนที่เมฆได้อย่างรวดเร็วสามารถรับรู้ข้อความที่โดดเด่นที่สุดและหาคำหลักหลัก

แผนภูมิเมฆคำแนวตั้ง
แผนภูมิเมฆคำแนวตั้งมองเห็น
เมฆคำสัตว์
เมฆคำสัตว์มองเห็น
ตัวละครครึ่งชีวิต
ตัวละครครึ่งชีวิตมองเห็น
เมฆคําว่ารัก
เมฆคําว่ารักมองเห็น
ไอคอนคำเมฆ
ไอคอนคำเมฆมองเห็น
คำเต็มหน้าจอ
คำเต็มหน้าจอมองเห็น
ข้อความเมฆเฮลิคอปเตอร์
ข้อความเมฆเฮลิคอปเตอร์มองเห็น
เมฆสรรเสริญ
เมฆสรรเสริญมองเห็น
เมฆคำผลไม้
เมฆคำผลไม้มองเห็น
คำอาหารเมฆ
คำอาหารเมฆมองเห็น
เมฆคำเสื้อผ้า
เมฆคำเสื้อผ้ามองเห็น