เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

ผลของการเปรียบเทียบระหว่างสองแนวนอนซ้อนทับคอลัมน์กราฟ

ใช้

ข้อมูลจากตารางคอลัมน์จะถูกตั้งค่าเป็นลบแล้วพิกัดของระบบพิกัดจะถูกตั้งค่าเป็นแนวนอนเพื่อสร้างแผนภูมิคอลัมน์ซ้ายและขวา