เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภูมิคอลัมน์บนและล่าง

ใช้

โดยการตั้งค่าสองคอลัมน์แผนภูมิซ้อนกันข้อมูลตารางคอลัมน์เป็นลบโครงสร้างจากบนลงล่างจะถูกสร้างขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่คมชัดเช่นรายได้และค่าใช้จ่าย