เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

ซ้อนทับกันในแนวนอน

ใช้

ชุดสองคอลัมน์แผนภูมิที่ซ้อนกันและข้อมูลตารางคอลัมน์เป็นลบ แล้วปรับแต่งระบบพิกัดด้านขวาจะเกิดขึ้นซ้ายและขวาโครงสร้างที่ใช้กับสถานการณ์ที่มีความคมชัดสูงเช่นรายได้และค่าใช้จ่าย