เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

พิกัดตามขวางของกราฟแท่ง

ใช้

การตั้งค่าทั้งหมดสามคอลัมน์กราฟซ้อนกันและปรับแต่งพิกัดด้านขวาในการตั้งค่าระบบพิกัดซึ่งเหมาะสำหรับการกระจายข้อมูลและการวิเคราะห์โครงสร้างฉาก