เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

ความกว้างคอลัมน์ที่กำหนดเอง

ใช้

เพิ่มสองการตั้งค่าในแผนภูมิคอลัมน์สามอื่นๆที่มีพื้นหลังสีเทาและปรับความกว้าง 16s ถ้าความกว้างไม่ได้ตั้งค่าระบบจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ มันเหมาะสำหรับฉากส่วนบุคคลมากขึ้นและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการตั้งค่า