เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

สถิติ 2021 หกเมืองใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง

ใช้

รวมข้อมูล GDP ของ 2021 แรกหกเมืองใหญ่ในมณฑลกวางตุ้งกับแผนที่ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่ามันเหมาะสำหรับการกระจายทางภูมิศาสตร์ของแผนที่