เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

สถิติสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในส่วนของ 2022 ปี

ใช้

บางพื้นที่ 2022 ปีสอบเข้ามหาวิทยาลัยจำนวนรวมกับแผนที่เพื่อทำเครื่องหมายไอคอนและตัวเลขที่สอดคล้องกันในรูปแบบของการแสดง การกระจายทางภูมิศาสตร์ของข้อมูลแผนที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แสดง