Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Многоредова и многоколонна интервала с цветово етикетиране топлинна карта

употреба

Многоредова и многоколонна топлинна карта може да бъде конфигурирана с различни интервали от данни и различни цветни ефекти и конфигурирана с показване на етикети, което е подходящо за сценарии, при които статистиката на данните се извършва чрез ярки цветове