Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Топлокарта на многоредови и многоколонни интервални цветове

употреба

Многоредова и многоколонна топлинна карта може да бъде конфигурирана с различни интервали от данни и различни цветови ефекти, подходящи за сценарии, при които статистиката на данните се извършва чрез ярки цветове