Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Графика с маркери на кривата

употреба

Някои икони могат да бъдат конфигурирани в възлите на кривата диаграма и линейната диаграма, за да направят комбинацията от икони и етикети по-визуална. В същото време може да бъде избрана движещата се средна стойност. Само описанието на функцията може да бъде конфигурирано