Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Крива и линейна диаграма

употреба

Ширината на зелената полилиния се увеличава, докато линията между етикета и линията се задава и измества. Стилът на синята линия се задава като пунктирана линия и се добавя крайният текст. Настройва се само примерът за свойство