Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Статистическа карта, съчетана с колонна диаграма

употреба

Комбинирайки статистическата карта с колонната диаграма, можете да видите както разпределението на картата, така и конкретните данни. Подходящ е за сцената на показване на ситуацията на данните на географското разпределение на картата