Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

СКАЛА СКАЛА СКАЛА

употреба

Размерът на разпръскващата графика е пропорционален на стойността. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-голяма ще бъде точката. Подходящ е за наблюдение на общата тенденция на данните