Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Маркиране на червена диаграма

употреба

Въз основа на кръглата радарна диаграма конфигурирайте иконата на маркировката на всяка информация и задайте подходящия размер, който е приложим към сценария за сравнение на петизмерни данни