Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Ring Rose Pie

употреба

Розовата диаграма е друга форма на кръговата диаграма. Характеристиката на кръговата диаграма се запазва. Размерът на вентилатора е увеличен. Въз основа на кръглата диаграма "Найтингейл диаграма" може да бъде конфигурирана като мащаб и размер. Подходящ е за сцената на разпространение на данни и структурен анализ