Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Biểu đồ Radha

Các biểu đồ Rada, còn được gọi là đồ thị mạng, đồ họa nhện, đồ họa sao, đồ vẽ nhện, được hiển thị dưới hình dạng các biểu đồ hai chiều, gồm ba hay nhiều biến số lượng đại diện trên trục, bắt đầu từ cùng một điểm Các phương pháp đồ họa cho dữ liệu biến năng

Biểu đồ Radar
Biểu đồ RadarXem.
Biểu đồ đại lý
Biểu đồ đại lýXem.
Màu vùng biểu đồ đại lý vòng
Màu vùng biểu đồ đại lý vòngXem.
Chú thích Chú thích
Chú thích Chú thíchXem.
Sơ đồ đa chiều
Sơ đồ đa chiềuXem.
Cấp độ radar vùng
Cấp độ radar vùngXem.