Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Biểu đồ lạc

Biểu đồ phễu có thể phân tích các tiến trình làm ăn với nhiều liên kết. Bằng cách so sánh dữ liệu kinh doanh của mỗi liên kết qua sơ đồ ống, khó khăn có thể tìm ra trực tiếp. Nó cũng thích hợp cho việc phân tích tiến trình với nhiều tiến trình kinh doanh và tỷ lệ chuyển đổi của mỗi bước

Đồ cá màu tương phản
Đồ cá màu tương phảnXem.
Văn hồ cá nhân
Văn hồ cá nhânXem.
Biểu đồ Lưới trên
Biểu đồ Lưới trênXem.
Biểu đồ lạc về bên trái
Biểu đồ lạc về bên tráiXem.
Chú thích Xếp
Chú thích XếpXem.