Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Biểu đồ dòng

Một đồ thị dòng có thể đại diện cho thay đổi và xu hướng dữ liệu qua một hay nhiều mảnh dữ liệu, ví dụ: thay đổi số người dùng APP theo thời gian

Hai biểu đồ
Hai biểu đồXem.
Hai đường cong chồng
Hai đường cong chồngXem.
Biểu đồ thang dây và biểu đồ vùng cong
Biểu đồ thang dây và biểu đồ vùng congXem.
Biểu đồ Đường và Đường
Biểu đồ Đường và ĐườngXem.
Biểu đồ Đường
Biểu đồ ĐườngXem.
Biểu đồ
Biểu đồXem.
Biểu đồ đánh dấu
Biểu đồ đánh dấuXem.
Ba đường cong Bảng xếp
Ba đường cong Bảng xếpXem.