Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Biểu đồ Combo

Bảng số có thể hiển thị kết hợp các biểu đồ đường truyền thống, các biểu đồ cột và biểu đồ vùng cùng lúc, và cũng hỗ trợ các cảnh phức tạp như xếp hàng, trộn lẫn tỷ lệ, xếp hình.

Biểu đồ đồ họa và cột
Biểu đồ đồ họa và cộtXem.
Đồ thị/ KChart
Đồ thị/ KChartXem.
Biểu đồ Đường phố và Cột
Biểu đồ Đường phố và CộtXem.
Biểu đồ Đường và Cột xếp
Biểu đồ Đường và Cột xếpXem.
Trục độc lập xếp hàng và trục cong
Trục độc lập xếp hàng và trục congXem.