Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Sơ đồ

Sơ đồ thống kê là sự kết hợp các đồ họa và bản đồ thống kê, nó có thể nhấn mạnh sự phân chia địa lý của một số hiện tượng, so sánh vài hiện tượng giữa các vùng khác nhau, và chỉ ra địa điểm của hiện tượng và mối quan hệ của nó với các điều kiện tự nhiên khác nhau, v.v.

Sơ đồ thống kê số người tham dự cuộc thi vào đại học ở một số vùng ở 2022.
Sơ đồ thống kê số người tham dự cuộc thi vào đại học ở một số vùng ở 2022.Xem.
Bản đồ thống kê được đánh dấu số người tham gia kiểm tra lối vào đại học ở một số vùng ở 2022.
Bản đồ thống kê được đánh dấu số người tham gia kiểm tra lối vào đại học ở một số vùng ở 2022.Xem.
Sơ đồ thống kê các thành phố Top 6 ở Guangdong Province in 2021
Sơ đồ thống kê các thành phố Top 6 ở Guangdong Province in 2021Xem.
Biểu đồ thống kê của các thành phố trên 6 ở Guangdong Province in 2021
Biểu đồ thống kê của các thành phố trên 6 ở Guangdong Province in 2021Xem.
Sơ đồ Thống kê giá nhà tại Thâm Quyến trong 2022
Sơ đồ Thống kê giá nhà tại Thâm Quyến trong 2022Xem.
Sơ đồ thống kê kết hợp với biểu đồ cột
Sơ đồ thống kê kết hợp với biểu đồ cộtXem.
Sơ đồ thống kê kết hợp với biểu đồ rải rác và cột
Sơ đồ thống kê kết hợp với biểu đồ rải rác và cộtXem.