Công cụ làm biểu đồ trực tuyến
Nhà

Biểu đồ Combo

ChartCoolNó là một công cụ tư tưởng dữ liệu miễn phí trên mạng, bạn có thể nhập dữ liệu để tạo ra biểu đồ, trang web biểu đồ tương ứng, thú dữ liệu, biểu đồ vector, in sương hình; bản đồ đường cong hỗ trợ, biểu đồ đường dây, bảng thanh, đồ thị bánh, bản đồ nhiệt, bản đồ Sankey, báo rải rác, tọa độ song song song song song, bản đồ, bản đồ cao, biểu đồ radar và các loại đồ thị khác; cung cấp hàng trăm mẫu hình ảnh và mẫu biểu đồ.

Biểu đồ đồ họa và cột
Biểu đồ đồ họa và cộtXem.
Đồ thị/ KChart
Đồ thị/ KChartXem.
Biểu đồ Đường phố và Cột
Biểu đồ Đường phố và CộtXem.
Biểu đồ Đường và Cột xếp
Biểu đồ Đường và Cột xếpXem.
Trục độc lập xếp hàng và trục cong
Trục độc lập xếp hàng và trục congXem.