เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

แผนภาพกระจายแบบไดนามิก

ใช้

แสดงให้เห็นถึงผลของภาพเคลื่อนไหวแบบไดนามิกที่สามารถใช้ได้กับสถานการณ์แนวโน้มทั่วไปของข้อมูลที่สังเกตได้