เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

กราฟเครื่องหมายเส้นโค้ง

ใช้

คุณสามารถปรับแต่งไอคอนที่โหนดของเส้นโค้งและแผนภูมิเส้นโค้งเพื่อให้การรวมกันของไอคอนและป้ายชื่อที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รายละเอียดการทำงานเท่านั้น