เครื่องมือสร้างแผนภูมิออนไลน์
บ้าน

กราฟเส้นโค้งและเส้นโค้ง

ใช้

ความกว้างของเส้นสีเขียวจะเพิ่มขึ้นและเส้นระหว่างแท็กและเส้นจะถูกตั้งค่าและชดเชย รูปแบบเส้นสีฟ้าตั้งค่าเส้นประและเพิ่มข้อความสิ้นสุด ตัวอย่างคุณสมบัติเท่านั้นที่กำหนดค่า