Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Паралелни координати

Паралелните координатни графики са често срещан метод за визуализация, използван за визуализиране на високомерна геометрия и мултивариатни данни

Основни паралелни координати
Основни паралелни координатиВиж
Паралелни координати на големите данни
Паралелни координати на големите данниВиж