Инструмент за създаване на онлайн диаграми
Дом

Линиева графика

Една линейна графика може да представя промените в данните и тенденциите чрез един или повече части от данни, например: промени в броя на потребителите на APP с течение на времето

Две графики
Две графикиВиж
Две криви
Две кривиВиж
Графика на линията и диаграма на кривата площ
Графика на линията и диаграма на кривата площВиж
Крива и линейна диаграма
Крива и линейна диаграмаВиж
Линиева диаграма
Линиева диаграмаВиж
диаграма
диаграмаВиж
Графика с маркери на кривата
Графика с маркери на криватаВиж
Три криви подредени диаграми
Три криви подредени диаграмиВиж